Wanneer uw omvormer een errorcode laat zien of wanneer het rode indicatielampjes van uw omvormer brandt dan is het opnieuw opstarten van uw omvormer vaak de oplossing. Hieronder vindt u het stappenplan voor deze handeling waarmee u de omvormer de gehele nacht uitschakelt. 

STAP 1 werkschakelaar

In de buurt van uw omvormer vindt u een werkschakelaar. Dit is een klein kastje vlak bij uw omvormer met hierop een schakelaar of een draaiknop. Schakel deze schakelaar uit. 

STAP 2 schakelaar in uw meterkast

Schakel de groep in de meterkast uit waarop de zonnestroominstallatie is aangesloten. Vaak is er een aparte aardlekautomaat geplaatst of is de installatie aangesloten op de groep waarop ook de wasmachine is aangesloten. U moet de schakelaar helemaal naar beneden drukken tot u een duidelijke klik hoort/voelt. U ziet een groen vlakje bij de schakelaar. De groep is nu uitgeschakeld.
Stond de schakelaar niet (helemaal) omhoog? Druk de schakelaar dan alsnog helemaal naar beneden. 

STAP 3 wacht tot de volgende ochtend

Om het systeem opnieuw op te starten adviseert SMA om de omvormer de gehele nacht uit te laten staan. De volgende stappen kunt u daarom de volgende ochtend uitvoeren.

STAP 4 systeem inschakelen

Schakel het systeem de volgende ochtend in omgekeerde volgorde weer in. Te beginnen met de groep in de meterkast en vervolgens met de werkschakelaar bij de omvormer zelf. 

Storing niet verholpen?

Indien het probleem zich opnieuw aandient, stuurt u dan een foto van de foutcode/indicatielampjes  naar service@zonneplan.nl samen met uw adresgegevens. 

Geeft de omvormer helemaal niets aan? Stuur dan ook een foto van de werkschakelaar en groep in de meterkast op. 

Heeft u het antwoord gevonden?