SolarEdge heeft hun HD Wave omvormer volledig vernieuwd. 

  • De omvormer is klaar voor de toekomst, denk hierbij aan mogelijkheden voor laadpalen en batterijen.
  • De omvormer is voorzien dan nieuwere en snellere soft- en hardware. 
  • De omvormer heeft minder onderdelen en dus is hij minder storingsgevoelig

De omvormer heeft geen display, maar de werking van uw zonnepanelensysteem kan eenvoudig gecontroleerd worden aan de hand van de led-lampjes. 

De led-lampjes en de stand van de powerknop geven de status van de omvormer weer. 

Indicatielampjes
De omvormer heeft drie lampjes. Deze lampjes geven aan wat de status is van uw omvormer. 

Rood: De omvormer heeft een storing.
Groen (continu): Bij voldoende daglicht brandt dit lampje continu. Het systeem produceert energie.
Groen (knippert): De omvormer krijgt spanning van het elektriciteitsnet, maar er is geen productie. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer het buiten donker is.
Blauw: De omvormer communiceert met het monitoringsplatform. Dit lampje brandt overdag en 's nachts. 


Schakelaar
De schakelaar geeft aan of de omvormer aan of uit staat. Staat de schakelaar op 1? Dan staat de omvormer ingeschakeld 

0 = Uit
1
= Aan
P
= Pairen

Heeft u het antwoord gevonden?