In een aantal gemeentes en provincies in Nederland is een duurzaamheidslening of stimuleringslening beschikbaar. Dit is een lening die vanuit de gemeente of provincie wordt aangeboden voor het verduurzamen van uw woning. De voordelen van een duurzaamheidslening zijn onder andere: 

 • Er wordt direct bespaard op de energiekosten. 
 • Er wordt een meerwaarde voor de woning gecreëerd.
 • Er wordt bijgedragen aan een beter milieu.
 • Het aanschafbedrag van de zonnepanelen wordt voorgefinancierd waardoor u geen beroep hoeft te doen op zijn eigen vermogen.
 • De lening wordt tegen een laag rentepercentage aangeboden.

 Bij het aanvragen van de duurzaamheidslening zijn drie instanties betrokken:

 1. Zonneplan. Vanuit Zonneplan ontvangt u een offerte en de informatie voor het aanvragen van de lening. 
 2. De betreffende gemeente of provincie die de lening beschikbaar stelt. Zij beoordelen of er nog budget beschikbaar is. 
 3. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten. Het SVn is de partij die de kredietwaardigheid van de lening aanvrager toetst en het definitieve besluit neemt voor goedkeuring van de aanvraag.   

De stappen die doorlopen worden: 

 1. U accepteert bij Zonneplan de order onder voorbehoud van financiering. Wij verschaffen u daarna de informatie voor het aanvragen van de lening bij uw gemeente of provincie. Dit kan zijn in de vorm van een aanvraaglink per mail of aanvraagpakket per post. Met deze aanvraaglink of aanvraagpakket kan de lening aanvraag bij de gemeente of provincie worden gestart.
 2. De gemeente of provincie beoordeelt of er nog budget beschikbaar is. Wanneer dit het geval is ontvangt u hiervan een bevestiging per post of mail. Hierin staat dat u verder kunt met de lening aanvragen bij het SVn. Via de link (www.svn.nl) die genoemd wordt in de brief of mail van de provincie/gemeente kunt u de lening op de website van het SVn online aanvragen. 
 3. Als u alles heeft ingevuld en de gevraagde stukken heeft geüpload gaat het SVn beoordelen of u kredietwaardig genoeg bent om de lening te kunnen dragen. U kunt de status hiervan volgen via uw eigen online omgeving bij het SVn.  
 4. Wanneer u kredietwaardig bevonden bent ontvangt u vanuit het SVn een offerte/sepa machtiging. Deze mag u doorlezen, tekenen en weer uploaden bij het SVn. Mocht het SVn beslissen dat u niet kredietwaardig genoeg bent dan ontvangt u hierover ook bericht van het SVn. Na het tekenen en uploaden van de offerte/sepa machtiging ontvangt u spoedig de bevestigingsbrief met declaratieformulieren. 
 5. Wanneer u de bevestigingsbrief met declaratieformulieren heeft ontvangen kunt u ons het gelijk laten weten. De lening aanvraag is dan rond, dus we kunnen uw gegevens doorzetten naar de planning. 

Tijdens de lening aanvraag worden wij door zowel de gemeente/provincie als het SVn niet op de hoogte gehouden van de voortgang. In verband met de privacywetgeving loopt al het contact via u. Wij worden uiteraard wel graag op de hoogte gehouden van de aanvraag, vandaar dat u dit via uw persoonlijke checklist aan ons kunt doorgeven. Per mail ontvangt u van ons de link naar de checklist. In deze checklist kunt u aangeven welke stappen u al heeft genomen, zodat wij weten waar in het aanvraag traject u zich bevindt. 

Benodigde documentatie voor aanvraag SVn. 

 • Geldig identiteitsbewijs. 
 • Bankafschrift of rekeningoverzicht van een hele maand (niet ouder dan 2 maanden). 
 • Een salarisstrook (niet ouder dan 2 maanden).

Let op: Indien u een tijdelijk contract heeft, zelfstandig ondernemer bent of pensioen of een uitkering ontvangt vraagt het SVn nog een aantal extra documenten.

Contactgegevens

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten  

Telefoon: 088 253 94 00  
E-mail: kredietverlening@svn.nl   

Samenwerkingsverband Noord Nederland  
Telefoon: 050 5224 900
E-mail: info@snn.eu  

Provincie Limburg  
Telefoon: 043 389 7252
E-mail: duurzaamthuis@prvlimburg.nl

Heeft u het antwoord gevonden?