Het SVn vraagt om veel persoonlijke gegevens en documenten. Waarom doen ze dit én is dit wel veilig?

Redenen

  • Het SVn dient zicht te houden aan de Nederlandse regelgeving vanuit het VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen).
  • Een lagere rente geeft een hoger risico. Door veel documenten en gegevens te vragen, kan het SVn het risico beter inschatten.
  • Uw bankafschrift wordt gevraagd om de mutaties op uw bankafschift, zoals betalingen aan een deurwaarder, betalingsregelingen of meer rood staan te signaleren.

Veiligheid persoonsgegevens

Het SVn gaat altijd vertrouwelijk om met uw gegevens. Hiertoe is het zelfs verplicht. Het SVn zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de aanvraag van uw lening. Ze houden zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Heeft u het antwoord gevonden?