Conformiteitsverklaring

Conformiteitsverklaring

De Zonneplan Connect zendt op de LTE-M banden 3, 8 en 20 met een maximum transmitted output power van 23 dBm. Zonneplan verklaart dat de Zonneplan Connect in overeenstemming is met de Directive 2014/53/EU.