Facturen
Facturen

Facturen

Hier vind je informatie over de prijs en facturen van Zonneplan Energie.

Uitgelichte vragen

Klik op de pijltjes om de gegevens uit te klappen.

Hoe is mijn energiefactuur opgebouwd?

Je factuur bestaat uit 2 componenten: Het eerste is je echte verbruik van stroom (en gas) in de maand. Al deze uren worden afgerekend tegen de op dat moment geldende prijs. (uurprijzen voor elektra, dagprijzen voor gas) Het tweede is een vast bedrag aan maandheffingen die berekend is op basis van een schatting van je jaarverbruik. Dit bedrag is iedere maand gelijk.

Waarom betaal ik de eerste maand voor een volle maand?

Alle vaste maandheffingen (energiebelasting, ODE, vaste leveringskosten, netbeheerkosten en regiotoeslag) worden gelijkmatig over 12 maanden verdeeld. In de eerste maand kan het dus voor komen dat je nog niet een volle maand lid bent, terwijl je al wel voor een hele maand heffingen betaalt. Dit verschil wordt aan het eind van het jaar verrekend, zodat je voor 12 maanden vaste kosten betaalt.

Waarom worden de vaste maandheffingen gelijkmatig verdeeld over 12 maanden?

We verdelen de vaste maandheffingen, omdat anders de energiefactuur heel erg zou verschillen per maand. In de winter verbruik je namelijk meer gas, terwijl je in de zomer veel meer teruggeleverde zonne-energie hebt. In de winter zou je dan een torenhoge energierekening hebben, terwijl je in de zomer dan juist geld terugkrijgt. De vaste maandheffingen worden verdeeld over 12 maanden zodat we het verschil per maand een beetje kunnen dempen.

Kan het kloppen dat ik aan het eind van de maand geld terug krijg?

Ja dat kan kloppen! Ieder huishouden krijgt in Nederland standaard ongeveer 500 euro belasting terug van de overheid (vermindering energiebelasting). Als je dan ook nog zonne-energie teruglevert, komt de maandfactuur negatief uit. Dit bedrag betalen wij aan het eind van de maand aan jou terug.

Andere vragen

Klik op de pijltjes om de gegevens uit te klappen.

Is er een gedetailleerde uitleg van de opbouw van de energieprijs?

De prijs van de energie is opgebouwd uit twee elementen: de Zonneplan energieprijs en aanvullende energiebelastingen. Samen vormen zij de prijs voor Zonneplan Energie die je ieder uur live kan zien in de app van Zonneplan.

Bij Zonneplan betaal je de kosten voor het energiegebruik aan het eind van maand nádat je het hebt gebruikt. Dit is anders dan bij de alle energieleveranciers waarbij je een voorschot betaalt.

Deel 1: Zonneplan Energieprijs

De Zonneplan Energieprijs is de prijs inclusief kosten voor het inkopen, leveren en CO2 neutraal maken van de energie. De prijs die je in de app ziet bestaat uit deze energieprijs inclusief bijkomende overheidsheffingen per kWh of m3 en altijd inclusief btw.

Deel 2: Bijkomende overheidsheffingen en netwerkkosten

De overheid wil dat je zuiniger en efficiënter omgaat met energie. Daarom heft de overheid belasting over het verbruik van elektriciteit en aardgas. Daarnaast zijn er vanuit overheidswege kosten voor het gebruik van het gas- en elektriciteitsnetwerk.

Variabele belastingen op energie

De overheid stimuleert mensen zuinig met energie om te gaan. Deze belasting is een heffing die je betaalt over iedere kWh aan stroom of m³ aan gas die je verbruikt. Daarnaast is er een ODE opslag om de investering in duurzame energie te stimuleren.

💡
Heffing op gas is €0,525 per m3 (inclusief btw) Om exact te zijn €0,52472 per m3 in 2021 bestaande uit een ODE heffing van €0,10297 per m3 en Energiebelasting van €0,42175 per m3.
💡
Heffing op elektra is €0,15 per KwH (inclusief btw) Om exact te zijn €0,15037 per KwH in 2021 bestaande uit een ODE heffing van €0,0363 per KwH en energiebelasting van €0,11407 per m3.

Vaste belastingteruggave en netwerkkosten (prijzen inclusief btw)

Naast de variabele energiebelasting betaal je netwerkkosten en krijg je energiebelasting terug. Wat veel mensen niet weten: over dit gedeelte krijg je geld terug.

  • Vermindering energiebelasting: De overheid ziet een deel van het energieverbruik als basisbehoefte: je kunt niet zonder. Als je heel weinig stroom en gas verbruikt, krijg je meer energiebelasting terug dan je betaalt. Het bedrag dat je in het jaar 2021 terugkrijgt is € 558,56 wat neerkomt op €46,54 per maand (inclusief btw).
  • Netbeheerkosten: De netbeheerder zorgt voor de energiemeters in je meterkast en voor het transport van je energie. De kosten daarvoor brengen wij namens jouw regionale netbeheerder in rekening en verschillen per regio. Gemiddeld betaal je in 2021 €480 aan netbeheerkosten wat neerkomt op €40 per maand (inclusief btw).
Wat verdient Zonneplan Energie aan mij?

Voor €6,25 per maand per product (stroom of gas) krijg je Zonneplan Energie met toegang tot de Zonneplan app en aansluiting op het zonnegrid. Voor dit bedrag krijg je ook de service en ondersteuning, zoals je deze van Zonneplan mag verwachten.

Wat maakt Zonneplan Energie transparant?

De app laat je op ieder moment van de dag precies zien hoeveel energie je gebruikt en wat het kost. Je betaalt de energie vervolgens aan het einde van de maand.

Klopt het dat de energiebelasting per 1 januari 2021 is gewijzigd?

Vanaf 1 januari 2021 is de energiebelasting inderdaad veranderd. Omdat de overheid wil stimuleren dat we minder aardgas gaan verbruiken, is de belasting op gas hoger geworden. Daar staat tegenover dat de belasting op elektriciteit omlaag is gegaan. Dit betekent dat een huishouden met een gemiddeld verbruik ongeveer hetzelfde aan energiebelasting betaalt. Een huishouden wat meer gas verbruikt dan gemiddeld gaat wel iets meer energiebelasting betalen.

Wat zijn de tarieven van de overheidsheffingen in 2021?

Overheidsheffingen 2021

De overheids- en netwerkheffingen zijn kosten waar Zonneplan Energie geen invloed op heeft. De belastingen worden betaald op basis van jouw geschatte jaarverbruik. Iedere maand betaal je vervolgens 1/12 deel van deze jaarlijkse kosten aan Zonneplan. De belastingen zijn opgebouwd uit variabele en flexibele belastingen.

Variabele belastingen op energie

De overheid wil mensen stimuleren zuinig met energie om te gaan. Deze belasting is een heffing die je betaalt over iedere kWh aan stroom of m³ aan gas die je verbruikt. Daarnaast is er een ODE opslag om de investering in duurzame energie te stimuleren.

💡
Heffing op gas is €0,525 per m3 (inclusief btw) Om exact te zijn €0,52472 per m3 in 2021 bestaande uit een ODE heffing van €0,10297 per m3 en Energiebelasting van €0,42175 per m3.
💡
Heffing op elektra is €0,15 per KwH (inclusief btw) Om exact te zijn €0,15037 per KwH in 2021 bestaande uit een ODE heffing van €0,0363 per KwH en energiebelasting van €0,11407 per kWh.

Vaste belastingteruggave en netwerkkosten (prijzen inclusief btw)

Naast de variabele energiebelasting betaal je netwerkkosten en krijg je energiebelasting terug. Wat veel mensen niet weten: Als particulier krijg je een standaard hoeveelheid energiebelasting terug voor het gebruik van elektra.

  • Vermindering energiebelasting: De overheid ziet een deel van het energieverbruik als basisbehoefte: je kunt niet zonder. Als je heel weinig stroom en gas verbruikt, krijg je meer energiebelasting terug dan je betaalt. Het bedrag dat je in het jaar 2021 terugkrijgt is € 558,56 wat neerkomt op €46,54 per maand (inclusief btw).
  • Netbeheerkosten: De netbeheerder zorgt voor de energiemeters in je meterkast en voor het transport van je energie. De kosten daarvoor brengen wij namens jouw regionale netbeheerder in rekening en verschillen per regio. Gemiddeld betaal je in 2021 €480 aan netbeheerkosten wat neerkomt op €40 per maand (inclusief btw).

Voor belastingen en overheidsheffingen betaal je iedere maand hetzelfde geschatte bedrag op basis van jouw geschatte jaarverbruik. Op deze manier wordt voorkomen dat je in de winter een enorm hoge energierekening krijgt, omdat het gasverbruik in deze periode aanzienlijk zal stijgen. Op het eind van het jaar worden teveel of te weinig betaalde belastingen verrekend op de eindfactuur.

Betalen alle klanten van Zonneplan Energie hetzelfde?

Nieuwe en bestaande klanten betalen bij ons dezelfde uur-of dagprijzen. Wij doen niet aan welkomstbonussen en opzegboetes. Hierdoor verschuift de focus van prijs naar klanttevredenheid en klantvoordeel.

Wanneer en hoe worden er kosten in rekening gebracht?

We sturen je maandelijks een factuur met een betalingstermijn van 7 dagen. We incasseren het bedrag automatisch van het rekeningnummer dat bij ons bekend is.

Zijn er opzegboetes?

Het contract bij Zonneplan Energie is zonder aanmeldkosten en opzegbaar zonder extra kosten. Bijzonder in de markt, maar voor ons niet meer dan normaal.

Ik wil mijn verwachte jaarverbruik aanpassen, hoe doe ik dat?

Het geschatte standaard jaarverbruik is belangrijk voor het bepalen van jouw maandelijkse energierekening. De maandelijkse belastingen en netbeheerkosten worden namelijk evenredig verdeeld over 12 maanden en zijn gebaseerd op de hoeveelheid elektra en gas die je verwacht te verbruiken. Omdat wij niet willen dat je aan het eind van het jaar voor verrassingen komt te staan, kan je jouw SJV aanpassen waardoor je elke maand de juiste hoeveelheid belastingen betaald voor het hele jaar.

Mocht je in de komende periode een (sterk) afwijkend verbruik verwachten dan kun je ons vragen jouw maandelijkse betaling aan te passen door contact met ons op te nemen via de App. Er kan bijvoorbeeld een wijziging zijn geweest in de gezinssamenstelling of wellicht heb je recent zonnepanelen laten installeren.

Wanneer versturen en incasseren jullie mijn facturen?

Wij versturen onze facturen aan het begin van iedere maand, als de te factureren maand afgelopen is. Je betaalt de energie immers achteraf. Incasseren van de factuur gebeurt 1 week na het ontvangen van de factuur.

Wanneer kan ik de jaarrekening verwachten?

Een jaar na de startdatum van levering van energie op jouw adres, maken we de jaarafrekening voor je op. Deze sturen we je binnen acht weken toe.

Wanneer kan ik de eindafrekening van de vorige leverancier verwachten?

De vorige leverancier heeft hier wettelijk 6 weken de tijd voor. Dat kan betekenen dat je tot die tijd van hen nog een incasso kunt ontvangen. Alle teveel betaalde termijnbedragen worden uiteraard gecorrigeerd op de eindafrekening. Je betaalt dus nooit dubbel.

Wij sturen jouw doorgegeven meterstanden naar je vorige leverancier wanneer je klant bij ons wordt. Deze standen zullen dan als eindstanden zichtbaar zijn op de eindafrekening van je vorige leverancier en worden door ons gebruikt als beginstanden.

Mijn vorige leverancier heeft nog een keer geïncasseerd, is de overstap wel goed gegaan?

Tot je vorige leverancier de eindafrekening heeft opgesteld, kunnen zij nog een termijnbedrag incasseren. Een incasso kan bijvoorbeeld al naar de bank zijn verstuurd voordat je overstap was verwerkt.

Het kan dus voorkomen dat je in de maand dat je overstapt beide leveranciers een volledig termijnbedrag betaalt. Bij een afrekening wordt het daadwerkelijke verbruik in rekening gebracht, zo betaal je nooit dubbel voor je verbruik. Alles wat je teveel betaald hebt, ontvang je dan namelijk weer terug.

Kan ik een tussentijdse factuur aanvragen?

Nee dat is niet mogelijk.

Betaling

Klik op de pijltjes om de gegevens uit te klappen.

Hoe kan ik mijn betaalgegevens wijzigen?

Via de Zonneplan app kan je jouw betaalgegevens wijzigen.

Welke betalingsmogelijkheden bieden jullie aan?

Zonneplan Energie betaal je via automatische incasso of maak je zelf over op factuurbasis.

Kan ik een betalingsregeling treffen?

Als het door omstandigheden niet lukt een factuur te betalen, kunnen we eenmaal per contractjaar een betalingsregeling treffen over een jaarafrekening, eindafrekening of over een termijnbedrag. Neem contact met ons op via de App.

Kunnen jullie een buitenlands IBAN nummer verwerken?

Nee. Bij Zonneplan Energie verwerken we enkel Nederlandse IBAN nummers.

Wat gebeurt er als ik mijn energierekening niet kan betalen?

Het kan altijd een keer voorkomen dat een automatische incasso niet lukt. In dat geval sturen we je twee keer een betalingsherinnering per e-mail. Je kunt vervolgens gemakkelijk en kosteloos je betaling doen.

Als blijkt dat het openstaande bedrag na twee betalingsherinneringen nog niet is betaald, moeten wij jou helaas als klant laten gaan. Het proces voor beëindiging van de energielevering aan jou zullen wij dan opstarten. Naast het openstaande bedrag brengen we minimaal € 40,- incassokosten in rekening. Hierbij volgen wij de wet normering buitengerechtelijke incassokosten uit 2012.