Vragen over de factuur
Vragen over de factuur

Vragen over de factuur

Klik op de pijltjes om de antwoorden te zien

Wanneer ontvang ik mijn facturen?

image

Is jouw startdatum over meer dan 2 maanden? Dan krijg je de facturen volgens bovenstaand schema. Is jouw startdatum al binnen 2 maanden? Dan komt de eerste factuur kort na jouw aanmelding. De tweede factuur komt dan eerste week van de maand Is jouw startdatum al over 3 weken? Dan komt de eerste factuur kort na jouw aanmelding. De tweede factuur kan redelijk snel volgen.

Hoe zit mijn factuur in elkaar?

Met het dynamische voorschot zie je op de eerste facturen alleen een voorschot en nog geen daadwerkelijke afrekening. Deze afrekening komt pas als de maand is afgelopen. Hoe zien die facturen er dan precies uit? Dat lees je hier: Alles over factureren met Zonneplan Energie

Ik ben net klant en krijg twee facturen vlak achter elkaar. Klopt dat?

Het kan goed kloppen dat je twee facturen vlak achter elkaar ontvangt. Dit heeft te maken met het voorschot. Je ontvangt de eerste factuur uiterlijk één week voor de start van je energiecontract. Daarna gaan we per maand factureren (op de achtste van de maand).

Is jouw startdatum over meer dan 2 maanden? Dan krijg je de facturen volgens bovenstaand schema. Is jouw startdatum al binnen 2 maanden? Dan komt de eerste factuur kort na jouw aanmelding. De tweede factuur komt dan eerste week van de maand Is jouw startdatum al over 3 weken? Dan komt de eerste factuur kort na jouw aanmelding. De tweede factuur kan redelijk snel volgen.

Waarom worden de vaste maandheffingen gelijkmatig verdeeld over 12 maanden?

We verdelen de vaste maandheffingen, om het verschil in energiefacturen iets te dempen per maand. In de winter verbruik je meer gas, terwijl je in de zomer veel meer teruggeleverde zonne-energie hebt. In de winter zou je dan een torenhoge energierekening hebben, terwijl je in de zomer dan juist geld terugkrijgt. De vaste maandheffingen worden verdeeld over 12 maanden zodat we het verschil per maand een beetje kunnen dempen.

Hoe is de stroomprijs in de app opgebouwd?

In de Zonneplan app zie je voor elk aankomend uur de stroomprijs per kilowattuur. Een deel daarvan staat vast: dit bestaat namelijk uit vaste overheidsheffingen. Het andere gedeelte is flexibel en afhankelijk van de markt.

Stel dat de weergegeven prijs in de app voor een bepaald uur €0,35 is. Deze is dan als volgt opgebouwd:

  • Energiebelasting (vast): €0,12599
  • Inkoopprijs EPEX day-ahead (variabel per uur): €0,15
  • Handling fee: €0,01653
  • Btw (vast): 21%

Kortom: (0,15+0,12599+0,01653) x 1,21 = 0,35 per kWh

Hoe is de gasprijs in de app opgebouwd?

In de Zonneplan app zie je iedere dag de gasprijs per kuub. Een deel daarvan staat vast: dit bestaat namelijk uit vaste overheidsheffingen. Het andere gedeelte is flexibel en afhankelijk van de markt.

Stel dat de weergegeven prijs in de app voor een bepaalde dag €1,38 is. Deze is dan als volgt opgebouwd:

  • Energiebelasting (vast): € 0,48980
  • Inkoopprijs TTF day-ahead EGSI (variabel per dag): € 0,5845
  • Handling fee + transportkosten: €0,066
  • Btw (vast): 21%

Kortom: (0,5845 +0,48980+0,066) x 1,21 = €1,38 per M3

Klopt het dat ik geld heb teruggekregen deze maand?

Ja, dat kan. Je krijgt jaarlijks ongeveer € 600 aan energiebelasting terug. Wij verdelen dit evenredig over de 12 maanden. Wanneer je in een maand weinig energie verbruikt, kan het dus voorkomen dat je geld terug krijgt. Dit kan ook het geval zijn wanneer je veel zonnestroom teruglevert aan het net en zelf weinig energie inkoopt.

Ik begrijp mijn jaar/eindfactuur factuur niet

Iedere maand factureren we 1/12e deel vaste kosten. Dit wordt gebaseerd op wat je zelf invult bij het verwachte jaarverbruik. Na een jaar wordt er berekend hoeveel je in totaal hebt verbruikt en hebt betaald. De te veel of te weinig betaalde belastingen worden dan verrekend op de jaar/eindfactuur. In de nabije toekomst willen we met de Zonneplan Connect automatisch het 1/12e deel aanpassen, zodat je aan het eind van het jaar geen hoge verrekening meer krijgt. Het kan ook voor komen dat nog niet al het verbruik betaald is in de maandfacturen (omdat je niet op de eerste van de maand gestart bent). Ook dit verschil wordt op de eind/jaarfactuur verrekend.

Wat gebeurt er als de incasso niet is gelukt?

Als het automatisch incasso niet is gelukt ontvang je een mail met een iDeal-link en onze betaalgegevens. Gebruik de link voor een direct betaling of gebruik de betaalgegevens om het bedrag handmatig over te boeken.

Hoe kan ik mijn factuur controleren aan de hand van de Zonneplan app?

Uitleg en voorbeelden vind je terug in dit artikel: Hoe controleer ik mijn factuur?

Voorbeeldfactuur

Bekijk hier de voorbeeldfactuur voor Zonneplan Energie

Prijsplafond

Wat betekent de prijsplafond korting op mijn rekening?

Het prijsplafond is een compensatieregeling vanuit de overheid om de energierekening van Nederlandse huishoudens betaalbaar te houden. Per 1 januari 2023 betaal je maximaal €0,40 per kilowattuur stroom en €1,45 per kuub gas. Dit prijsplafond geldt over een vastgesteld verbruiksvolume van 2900 kWh stroom en 1200 m³ gas per jaar. Tot deze volumes vergoedt de overheid de eventuele energieprijs boven het prijsplafond. Is jouw energieverbruik hoger? Dan betaal je voor het gedeelte boven de vastgestelde verbruiksvolumes de daadwerkelijke energieprijs. Als je een energieprijs behaalt die lager is dan het prijsplafond dan betaal je de lager behaalde energieprijs.

Waarom staat er geen prijsplafond korting op mijn maandfactuur?

Komt jouw gewogen gemiddelde stroomprijs onder de €0,40 per kWh? Dan betaal je gewoon de door jou gerealiseerde prijs. Pas als je gewogen gemiddelde boven de 40 cent-grens van het prijsplafond uitkomt, wordt het verschil door de overheid aangevuld. Zie je de prijsplafond korting niet terug op jouw factuur? Dan ligt jouw gewogen gemiddelde energieprijs onder de €0,40 per kWh. Lekker bezig! Zo verlaag jij jouw energiekosten.

Ik zie zowel 0% als 21% btw op mijn energiefactuur staan. Hoe zit dit?

Het normale belastingtarief over jouw energierekening is 21%. De prijsplafond korting valt onder het belastingtarief van 0%. Dit is de reden dat beide tarieven genoemd worden op jouw energiefactuur.

Waarom wordt er gerekend met een gewogen gemiddelde energieprijs?

Door de overheid is bepaald dat het prijsplafond wordt toegepast op de gewogen gemiddelde contractprijs per verrekenperiode. Ondanks dat je per maand een factuur ontvangt is de verrekenperiode altijd een jaar.

Hoe komt mijn energieprijs tot stand?

Om per maand tot de geldende energieprijs te komen wordt gerekend met het gewogen gemiddelde. Hoe komt dit gewogen gemiddelde tot stand? Jouw stroomverbruik wordt vermenigvuldigd met de kWh-prijs van dat uur. De uitkomst delen we door je totale verbruik in kWh van die maand. Op basis van dit gewogen gemiddelde bepalen we of het prijsplafond van toepassing is. Komt je gewogen gemiddelde uit onder de €0,40 per kWh? Dan betaal je gewoon de door jou gerealiseerde prijs. Komt je gewogen gemiddelde echter boven de 40 cent-grens? Dan betaal je alsnog €0,40 per kWh: het verschil wordt door de overheid aangevuld. Voor gas gaat de berekening hetzelfde. Komt de gewogen gemiddelde gasprijs boven de €1,45 per kuub dan wordt het verschil door de overheid aangevuld.

Hoe werkt het prijsplafond met salderen/terugleveren?

Heb je zonnepanelen? Dan wordt voor het prijsplafond gekeken naar jouw netto stroomafname per jaar. Er wordt dus eerst gesaldeerd. Voor het verbruik dat overblijft gaat het prijsplafond gelden. Het prijsplafond is overigens niet van toepassing op je teruggeleverde stroom. Lever je dus terug tegen een gewogen gemiddelde uurprijs van bijvoorbeeld €0,60 per kWh? Dan krijg je ook daadwerkelijk gewoon €0,60 per kWh vergoed en niet het plafondtarief van slechts €0,40.

Waarom wordt er gewerkt met verbruiksprofielen?

Heb je een hoog verbruik dan zou het kunnen dat je in de eerste maanden van het jaar jouw ‘plafondtegoed’ al volledig opmaakt. De rest van het jaar zit je dan nog steeds met hoge energiekosten. Om dit te voorkomen is er een ‘plafondtegoed’ per maand, maar dit tegoed is niet evenredig over alle maanden verdeeld. De verdeling wordt gedaan op basis van het standaardjaarverbruik van een gemiddeld huishouden. Omdat het gangbaar is dat je in de wintermaanden meer gas en stroom gebruikt dan in de zomer, mag je in januari en februari bijvoorbeeld meer energie verbruiken dan juni om onder de plafondgrens te blijven.

Hoe wordt mijn verbruiksprofiel bepaald?

Het prijsplafond geldt tot een stroomverbruik van 2900 kWh en een gasverbruik van 1200 m³. Om basis van het standaardjaarverbruik kom je tot onderstaande verdeling per maand. Deze verdeling wordt aangehouden voor jouw prijsplafond per maand.

Per maand sturen we een maandfactuur. Deze maandfactuur is, net als de vaste heffingen, een soort voorschot. Bij de jaar- of eindafrekening wordt het daadwerkelijke verbruik en de gewogen gemiddelde energieprijs bepaald. Te veel of te weinig betaalde plafondkorting wordt aan het eind van het jaar verrekend.

Hoe werd de compensatie voor de gestegen energieprijs verrekend in 2022?

Vanaf 1 januari 2022 werd vanuit de overheid een compensatie gegeven voor de gestegen energieprijzen. Hoe ging dat nou precies in zijn werk? De compensatie is terug te vinden in de vermindering van de energiebelasting. Deze vermindering energiebelasting, ook wel de heffingskorting genoemd, werd verhoogd met € 266,21. In 2021 was de heffingskorting namelijk € 558,56. In 2022 was dit € 824,77. Hoe werd dit verrekend? De vermindering energiebelasting wordt standaard verdeeld over 12 maanden. Van de €824,77 kreeg je dus iedere maand een twaalfde deel €68,73 terug. Op je energierekening staat dit onder het kopje vaste maandheffingen. Daarnaast was het belastingtarief op elektriciteit verlaagd van €0,1504 naar €0,0814 per kWh.

Wat houdt het prijsplafond ook alweer in? In onze blog lees je alles terug.

FacturenFacturen